ವಿಳಾಸ: ಎಂಎಸ್‍ಐಎಲ್ ಹೌಸ್, 36, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು : 560 052
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22264021-28
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 22352559
ಇಮೇಲ್: [email protected]